<aside> 🦉 מאגר תצפיות ציפורים לטובת הכלל

</aside>

הורדת האפליקציה

eBird Mobile - eBird

מדריך מפורט

הנחיות-לדיווח-באפליקציית-eBird (1).pdf

סרטונים קצרים

הכרה וזיהוי ציפורים

אפליקציית Merlin (מומלץ בחום)

מידע ועזרים נוספים