הסטנדרטים והמאפיינים של מיזמי מדע אזרחי

 1. המיזם עוסק בנושא טבע וסביבה.

 2. המיזם עוסק במחקר מדעי או באיסוף נתונים לצורך יישומי, במטרה לענות על היפותיזה או על מטרות שהוגדרו.

 3. מטרות המיזם, שיטות המחקר וכן ההנחיות להשתתפות מוצגות באופן פתוח וברור.

 4. למיזם יש תרומה לכל המשתתפים בו (למשל, אם המשתתפים רק ממלאים שאלון כנחקרים ולא נתרמים מתהליך משמעותי -המיזם לא מתאים לרשת).

 5. המיזם כולל מרכיבים שכיחים של מחקר מדעי והמתנדבים משתתפים בלפחות מרכיב אחד של המיזם:

 1. הנתונים שמתקבלים ע”י המשתתפים נגישים לציבור, בתנאי שאין מניעה של שמירת טבע, משפטית או אתית לפרסם אותם.

 2. ניתן למצוא את התוצאות של המחקר, הן מפורסמות באופן מובן ושקוף.

 3. המיזם מאפשר פניה למנהלי המיזם למקרה של שאלה או משוב (למשל פרטי קשר - מייל, טלפון או טופס צור קשר באתר).

 4. המיזם מספק משוב על ההתקדמות של המיזם למשתתפים.

 5. המיזם עומד בסטנדרטים של אתיקה - מטרות המיזם אינן פוגעות בזכויות האדם ובזכויות היסוד, המשתתפים (או הורים במקרה של ילדים) נתנו הסכמתם להשתתפות.

 6. הנתונים שנאספים מנוהלים בהתאם למדיניות ברורה ומוגנים. יש שקיפות והסבר לגבי מדיניות ניהול הנתונים במסגרת המיזם (הן לגבי נתונים אישיים של משתתפים והן לגבי נתוני המחקרים).

 7. המיזם מתאים למגוון קהלי יעד ויש פניה מותאמת לקבוצות עניין שונות. בניהול המיזם נעשה מאמץ לגיוון המשתתפים, הכללה של כלל האוכלוסיות, שוויון בין המינים, שיקוף של אי הכללה של קבוצות ספציפיות).

טופס הצטרפות